cat | esp | eng | Pàgina d'inici

L'empresa
Productes
Ubicació
Clients
Contactar-nos

BAYDUR® 110

Aplicacions
del poliuretà
en mottle
Poliuretà
microcelular
BAYDUR® 110
Poliuretà
BAYDUR® 60
Llicència d'utilització de marca
Baydur® i Desmodur®
de Bayer

Econòmic en el procés RIM

Baydur® 110 és un material RIM massís, micro cel·lular, caracteritzat sobretot pel seu moldeig econòmic. Gràcies a un temps de desamotllament de 90 segons, permet fabricar de forma econòmica peces d’un gruix de paret comprés preferentment entre 4 y 8 milímetres, amb una gran rigidessa i bona resistència mecànica.

Pels seus paràmetres de fabricació millorats, com l’alta reactivitat (temps curt de desamotllament), alta compactació de les peces moldejades (superfícies sense errades), aquest material és un producte PUR (poliuretà), especialment econòmic.

Característiques

Material lliure de càrregues, amb una densitat final de 1050 – 1150 Kg / m3.
El gruix òptim de la peça està comprès entre els 3 mm i els 12 mm.
El poliuretà per definició és un amalgamador, pel que ens permet incloure en la peça afegits de tot tipus.
La contracció dependrà del gruix de la peça, tenint com a guia el 0,63 % en una probeta de 4 mm. de gruix. “Conicidad” per a desamotllar 1º.

Dades mecàniques

 • Les unions de ressort són possibles.
 • Resistència a la flexió 25-45 Mpa
 • Resistència a la tracció 55 Mpa
 • Allargament al trencament 12%
 • Tensió de torsió a 3,5% elongació marginal. 60 Mpa segons norma DIN EN ISO 178.
 • Mòdul d’elasticitat 2200 Mpa
 • Resistència a l’impacte a 23ºC 50 KJ/m²
 • Duresa superficial Shore D 76.

Estabilitat dimensional al calor:

 • Resistència a la deformació per escalfor amb reforç de flexió 115ºC, mètode B
 • Segons norma DIN EN ISO 75-1 / 75-2
 • Mètode A: 1,81 Mpa a 100ºC


Copyright 2022 Policam          Pàgina d'inici           Avís legal          Disseny Aguiló Gràfic