cat | esp | eng | Pàgina d'inici

L'empresa
Productes
Ubicació
Clients
Contactar-nos

Aplicacions del poliuretà (PUR) en mottle

Aplicacions
del poliuretà
en mottle
Poliuretà
microcelular
BAYDUR® 110
Poliuretà
BAYDUR® 60
Llicència d'utilització de marca
Baydur® i Desmodur®
de Bayer

Baydur, material d’alta qualitat tècnica, permet el desenvolupament de tot tipus de geometries de peces.
Aquesta tecnologia de poliuretà (PUR), què per definició és un amalgamador, ens permet sobre-injectar tot tipus d’inserció de qualsevol material. Per tant, podem aconseguir peces que inclouen femelles, cargols, estructures metàl·liques, etc.
Amb aquesta tecnologia es pot treballar amb diferentes tipus de motlles, podent utilitzar motlles de costos molt reduïts per fer prototips o pre-sèries, i passar a producció de motlles de costos molt continguts ja que no tenen que soportar grans pressions. El material més adequat és l’alumini, que ens assegura una gran qualitat d’acabats i una durabilitat molt perllongada.

El motlle pot estar fet bàsicament de dos materials:

Epoxi

  • Amb carcasses de fusta o d’altres materials per a motlles prototipus.
  • Amb carcasses de fundició d’alumini, poden ser autoportants, de sobretaula o preparats per a premsa, depenent de la mida o geometria de la peça a fabricar. Aquests motlles són per a sèries petites.

Alumini

És el material més aconsellable per a construir els motlles. La seva duresa fa més senzill el control de la temperatura i permet augmentar la pressió de tancament del motlle.

  • Motlles de duralumini. Alumini laminat d’alta duresa. Per blocs. Ens permet fabricar motlles amb molta rapidessa i amb acabats de gran qualitat, podent ser gravats a l’àcid, donar tractaments, etc. La seva transmissió del calor és molt bona i permet mantenir el motlle a la temperatura adequada.
  • Motlles de fundició d’alumini remecanitzat. Amb aquests motlles podem oferir un preu de motlle molt competitiu, la transmissió de temperatura és també molt bona, però és una tecnologia que no dóna una gran duresa de motlle i a més, pot donar problemes d’acabat, no es pot gravar a l’àcid, i tampoc té la durabilitat del duralumini.
Cada peça s’ha d’estudiar en profunditat, tenint en compte totes les dades disponibles per decidir quin és el millor material per a la construcció del motlle.


Copyright 2022 Policam          Pàgina d'inici           Avís legal          Disseny Aguiló Gràfic